bootstrap responsive templatesPrivacyverklaring

We hechten veel waarde aan de bescherming, vertrouwelijkheid en integriteit van jouw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring staat vast welke persoonsgegevens wij verzamelen wanneer je bij ons in dienst komt (of wanneer je ons vraagt een opdracht voor jou te zoeken) en waarom we deze gegevens nodig hebben en hoe we deze gebruiken. 

Welke (persoons)gegevens worden verzameld? 
We hebben bepaalde persoonsgegevens nodig om jou te kunnen aanbieden bij onze klanten en/of tussenpersonen. Daarnaast ontvangen we bepaalde persoonsgegevens wanneer je via Motivated4U aan de slag gaat verwerken wij de volgende gegevens:  
• Voor- en achternaam;  
• Aanhef (Dhr./Mevr. etc.);  
• E-mailadres;  
• Je (mobiele) telefoonnummer;  
• Je woonadres;  
• Kopie van je paspoort of id-bewijs  
• Je CV (met daarop alle relevante (opleidings-) gegevens om je te kunnen aanbieden)  

Wettelijke grondslag voor gegevensverwerking 
We verzamelen en verwerken jouw persoonsgegevens uitsluitend wanneer wij hiervoor een wettelijke grondslag hebben. De volgende grondslagen zijn van toepassing:  

• De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst; 
• De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde bedrijfsbelangen, bijvoorbeeld voor het kunnen uitvoeren van onze bedrijfsactiviteiten. De verwerking is noodzakelijk om aan een wettelijke verplichting te voldoen, zoals de bewaarplicht voor administratieve gegevens.  
• Wanneer de bewerking berust op toestemming, heb je te allen tijde het recht om jouw toestemming in te trekken. In dat geval zullen we de betreffende verwerking van jouw gegevens beëindigen. Het intrekken van de toestemming verandert de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming vόόr de intrekking daarvan niet.  

Wettelijke verplichtingen
We kunnen jouw informatie verwerken om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld het bijhouden van een administratie of om te voldoen aan legitieme verzoeken van bevoegde autoriteiten (bijvoorbeeld politie/justitie).  

Uitvoering van algemene bedrijfsprocessen, intern management en managementrapportage. Om onze bedrijfsactiviteiten te kunnen uitvoeren, gebruiken we jouw persoonsgegevens voor algemene bedrijfsprocessen. We verwerken jouw gegevens bijvoorbeeld voor archiveringsdoeleinden, verzekeringen, managementrapportages, audits en andere administratieve doeleinden. 

Hoe gebruiken we jouw persoonsgegevens? 
We gebruiken jouw persoonsgegevens uitsluitend voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld, en waar van toepassing, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. We gebruiken jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:  
• Opmaken van overeenkomsten, aanbieden bij derden (opdrachtgevers), loonadministratie, verzuimmeldingen. 
• Klantcontact en communicatie.  We gebruiken jouw gegevens om met je te communiceren via e-mail, sms-berichten of andere elektronische media.  


Met wie delen we jouw persoonsgegevens?  
We delen jouw persoonsgegevens indien relevant (mogelijkheid tot plaatsing of in loondienst) met derden. We delen jouw gegevens:   
• Voor zover nodig om onze bedrijfsactiviteiten uit te voeren en onze diensten te verlenen. mogelijk te maken en het met jou kunnen communiceren in verband met onze diensten;  
• Om onze rechten naar derden toe af te dwingen of onszelf te verdedigen tegen vorderingen of beweringen van derden;   
• Om de veiligheid, integriteit en bescherming van onze diensten te waarborgen.

Waar worden jouw persoonsgegevens verwerkt? 
Jouw persoonsgegevens worden hoofdzakelijk verwerkt door ons personeel op ons hoofdkantoor in Nederland.  Als je meer informatie wilt ontvangen over de door ons geïmplementeerde waarborgen, neem dan contact op met ons. 

Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens? 
We bewaren jouw persoonsgegevens uitsluitend zo lang deze nodig zijn voor de doelen waarvoor ze zijn verzameld of worden gebruikt en/of zolang dit wettelijk is vereist, dit is doorgaans 7 jaar.  

Zonder toestemming verwijderen wij jouw curriculum vitae een maand nadat je uit dienst bent getreden of, indien je niet bij ons in loondienst bent, een maand nadat wij het verzoek hebben ontvangen om voor jou te zoeken naar een passende opdracht. Met jouw expliciete toestemming houden wij het cv tot maximaal 12 maanden in onze portefeuille. 

Toegang tot en beheer van jouw persoonsgegevens 
Je hebt bij Motivated4U niet zelf toegang tot jouw persoonlijke gegevens. Omdat je bepaalde persoonsgegevens niet zelf kunt inzien, corrigeren of wissen kun je als je een kopie van jouw persoonsgegevens wilt of als je een verzoek voor de beperking van verwerkingen wilt indienen, dan kun je contact opnemen met Motivated4U via post@motivated4u.com. We reageren binnen 30 dagen na ontvangst van dergelijke verzoeken. 

Vragen en klachten 
Indien je vragen hebt over de wijze waarop we jouw persoonsgegevens gebruiken, kun je contact opnemen met Motivated4U via post@motivated4u.com. Je kunt ook contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming (FG) k.geerdink@motivated4u.com.  

Indien je het gevoel hebt dat een probleem niet afdoende is geadresseerd, heb je ook het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

                                                                        ///